Tentang MYStartup Hackathon

Inisiatif MYStartup di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) adalah selaras dengan Pelan Tindakan Ekonomi Digital Malaysia (MyDIGITAL) dan akan dilaksanakan secara berfasa melalui Direktori Ekosistem Permulaan Malaysia, jerayawara, program untuk ekosistem dan pelbagai lagi. MYStartup Hackathon adalah hackathon korporat yang direka untuk membantu menyelesaikan keperluan pendigitalan dan inovasi syarikat besar dengan cara bekerjasama dengan syarikat pemula teknologi dan pasukan teknologi awam. Melalui hackathon ini, syarikat boleh memanfaatkan proses idea yang mantap dan ketangkasan pelaksanaan bersama syarikat pemula teknologi untuk mempercepatkan penggunaan penyelesaian baharu yang canggih dan pantas ke pasaran. Ini sekaligus membuka kunci pertumbuhan dan pendapatan baharu untuk syarikat korporat.

Bersama-sama dengan PETRONAS, MYStartup Hackathon X PETRONAS adalah platform untuk ekosistem teknologi Malaysia menyelesaikan cabaran masa kini dengan kemahiran yang dimiliki serta cetusan idea penuh inovasi.

Rakan Kongsi Strategik Korporat MYStartup

  • PETRONAS merupakan sebuah kumpulan tenaga global yang dinamik dengan kewujudan di lebih daripada 100 buah negara.
  • Kumpulan ini menghasilkan dan menghantar tenaga dan penyelesaian yang memacu kemajuan masyarakat dengan cara yang bertanggungjawab dan mampan.
  • PETRONAS adalah pemilik Pernyataan Masalah korporat untuk MYStartup Hackathon tahun ini. Tiga (3) Pernyataan Masalah yang dipilih adalah permasalahan yang paling utama untuk diselesaikan oleh ekosistem Teknologi Malaysia.

Bersama kita membina persekitaran kerja berteraskan revolusi tenaga demi masa depan Malaysia.